Dnia 7 października 2019 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Nowogrodziec i Milików z firmą Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik z siedzibą w Kościelnikach Dolnych. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi w Nowogrodźcu - dz. nr 200 obr. 4 i Milikowie - dz. nr 632 i 642.  Łączna kwota inwestycji to 254 763,75 zł.

 

Przebudowa dotyczy drogi o długości 714 mb oraz szerokość 3 m. Projektowana droga posiada charakter drogi transportu rolnego, stanowiąca połączenie gospodarstw rolnych oraz siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi wraz z oznakowaniem drogowym pionowym. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.

 

Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych w wysokości: 149 940,00 zł.