Informujemy,
że w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 9:30
w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”
w Nowogrodźcu ul. Rynek 20
odbędzie się
XVII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

******************************************************************************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

  • w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Godzieszów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku;
  • w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Gościszów o przyznanie w 2020 roku środków z funduszu sołeckiego;
  • w sprawie zmiany uchwały nr LIX/394/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu za 2019 r.
9.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
10.Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>tutaj<<