fundusz sołecki Gmina Nowogrodziec zd

Szanowni Mieszkańcy!

Przedstawiam zestawienie wydatków budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku. Jest to inicjatywa Sołtysów, Rad Sołeckich i Mieszkańców, którzy uczestniczyli w zebraniach wiejskich w naszej gminie.
Kilkadziesiąt zadań o różnym charakterze ma odpowiadać na rzeczywiste potrzeby społeczności. Celowość, rodzaj i sposób realizacji zadań funduszu sołeckiego jest odzwierciedleniem różnych form aktywności samorządu sołeckiego.
Fundusz sołecki jest mini budżetem każdego sołectwa w gminie, o którym warto wiedzieć więcej, gdyż nie zawsze Mieszkańcy mogą z uwagi na liczne obowiązki współdecydować o realizacji celów, które fundusz ma wspierać.

                                                                                                                                                   Z samorządowym pozdrowieniem
                                                                                                                                                                                                  Robert Relich
                                                                                                                                                                                        Burmistrz Nowogrodźca

fundusz solecki 20201 1

fundusz solecki 20201 2

fundusz solecki 20201 3

fundusz solecki 20201 4

fundusz solecki 20201 5