droga zd
 
Dnia 25 listopada 2019 roku zakończyła się pomyślnie przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowogrodziec – Milików.
Inwestycja obejmowała przebudowę drogi o długości 714 mb oraz szerokości 3 m. Droga posiada charakter drogi transportu rolnego, stanowiącej połączenie gospodarstw rolnych, jak również siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi.
Przebudowa drogi polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi oraz oznakowaniem drogowym pionowym.
Odwodnienie drogi zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.
 
Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 260 000 złotych, który został zaplanowany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych w wysokości 149 940,00 zł.
Przebudowę drogi realizowano przede wszystkim z myślą o poprawie bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesieniu znacząco funkcjonalności drogi.
Tak wyglądała droga przed remontem:

droga

a tak wygląda po remocie...

droga nowa