W związku z koniecznością zweryfikowania prawidłowości uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec przez Radę Miejską w Nowogrodźcu na 2020 rok, której to kontroli dokona RIO we Wrocławiu, Burmistrz Nowogrodźca oświadcza, że do zakończenia postępowania nadzorczego będzie realizował tylko wydatki niezbędne dla ciągłości funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

                                                                                                                                       Robert Relich

                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca