azbest deklaracja 

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich zaprasza Mieszkańców Gminy Nowogrodziec zainteresowanych usunięciem w 2020 roku azbestu, do złożeniaDeklaracji uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Deklaracje mogą składać osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości i obiektów, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza i które są ujęte w ,,Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogrodziec”.

Deklaracja nie stanowi wniosku o usunięcie azbestu z terenu nieruchomości. 

Na tym etapie ma ona jedynie na celu zebranie informacji o tym kto jest zainteresowany usunięciem azbestu, o ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest planowanych do usunięcia w 2020, i umożliwienie sporządzenia przez Gminę wiarygodnego wniosku, jeśli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosi nabór.

W związku  z powyższym prosimy o składanie w/w deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pokój nr 3 (parter), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30.

>>>Deklaracja<<<

>>>Klauzula<<<

Deklaracja

Klauzula