GUS statystyczne badania zd

Szanowni Państwo!

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny i Urzędy Statystyczne podległe Prezesowi GUS, przeprowadzają w całym kraju statystyczne badania ankietowe, których głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię, dotyczących wielu dziedzin, w tym warunków życia ludności.

Główny Urząd Statystyczny przedstawia badania, które będą realizowane w 2020 roku na terenie województwa dolnośląskiego, w wylosowanych gospodarstwach domowych. 

Więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie województwa dolnośląskiego, znajdą Państwo na stronie internetowej GUS pod adresem:

Badania ankietowe 2020

 Plakat badania ankietowe 2020

Terminarz  badań 2020

Terminarz badań 2020