W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2017 – 2019, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie dokonała zakupu jednego projektora, dwóch głośników oraz dwóch interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu 55 cali.

Jeden z nauczycieli szkoły uczestniczył w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w nauczaniu, w tym:
a) w spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli na portalach: ,,Nauczyciele stosujący TIK”, ,,Aktywna Tablica”, ,,Aktywna Tablica inspiracje”,
b) zorganizowano w szkole dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu: ,,Liczenie pieniędzy” kl. I, ilość uczniów - 12 i ,,Segregacja odpadów” kl. I, ilość uczniów -12,
c) dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnienie w międzyszkolnej sieci współpracy opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk – opracowanie i publikacja scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK ,,Liczenie pieniędzy” w kl. I. Udział w konkursie ,,Esprit 2 x3”.

Wyznaczono szkolnego e-koordynatora oraz powołano nauczycielski zespół samokształceniowy.
W każdej klasie nauczyciele uczący wykorzystują Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (monitor multimedialny, rzutnik) na zajęciach w liczbie co najmniej 5 godzin tygodniowo. Dzięki temu zajęcia są bardziej atrakcyjne, uczniowie szybciej przyswajają wiedzę i częściej korzystają z internetu. Nauczyciele zaś szybciej przygotowują materiały edukacyjne na zajęcia i mogą łatwiej sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte na poprzednich zajęciach.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie przystąpiła do kilkunastu projektów, programów i konkursów m.in.:
a) programu EduNect (wykorzystującego TIK), z którym nauczyciele pracują na zajęciach, uczniowie wykorzystują go w pracach domowych. Mają również możliwość udziału w różnych konkursach;
b) konkursu organizowanego przez Ministerstwo Środowiska „Piątka za segregację. Jestem superbohaterem, bo segreguję odpady”, uczniowie zdobyli w tym konkursie I miejsce dzięki czemu szkoła zyskała kolejny ekran interaktywny. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę o segregacji odpadów poprzez wykorzystanie TIK, następnie stworzyli pracę plastyczną;
c) nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej uczestniczył w projekcie OSEhero. Projekt polega na rozwoju nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Nauczyciel został zgłoszony do inicjatywy ,,Szukamy Supernauczycieli OSEhero – bohaterów nowych technologii w szkole”;
d) uczniowie klasy I są laureatami w konkursie organizowanym przez OSE - ,,Smartfon w książce czy książka w smartfonie?" – Projekt-Inspiracja. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu scenariusza gry planszowej związanej z tematyką lektury szkolnej. Nagrodą w konkursie jest sprzęt elektroniczny;
e) szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego konkursu OSEWyzwanie. Dzięki wykonaniu projektu "SmartSzkoły" wygrała mobilną pracownię multimedialną;
f) szkoła uczestniczyła w Europejskim Tygodniu Kodowania – Code Week – inicjatywa polegała na wykorzystaniu programowania i umiejętności cyfrowych wśród uczniów. W szkole organizowane były wydarzenia związane z programowaniem wykorzystując zakupiony sprzęt;
g) w szkole realizowane są dwie innowacje pedagogiczne:
    • ,,Czytam z klasą lekturki spod chmurki” – ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III”. W ramach innowacji uczniowie klasy I czytają wybrane lektury i realizują zadania wykorzystując m. in. programy dołączone do tablicy interaktywnej, programy komputerowe i aplikacje edukacyjne.
   • ,,Uczymy dzieci programować” – program realizowany jest w oddziale przedszkolnym. Poprzez wykorzystanie nowych technologii, dzieci rozwijają logiczne myślenie, koncentrację, dostrzegają prawidłowości i schematy, kształtują kompetencje miękkie. Dzieci podczas kodowania pracują na tablicy multimedialnej z robotami oraz na macie do kodowania. Elementy realizowanego programu wprowadzane są do zajęć z zakresu edukacji matematycznej, językowej, artystycznej i ruchowej. Zwiększa to atrakcyjność i podnosi efektywność prowadzonych zajęć.
h) szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, który realizują uczniowie klasy I. Dzieci poznają zasady bezpieczeństwa w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz Internecie. W trakcie realizacji wykorzystywane są materiały w formie elektronicznej.

Tak duża różnorodność i liczba programów, projektów i konkursów, w których biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie, pokazuje, jak ważne są nowoczesne pomoce dydaktyczne w procesie edukacji we współczesnym świecie.