Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

>>>Więcej informacji znajdą Państwo: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie<<<