Uwaga!
Dnia 10.04.2020 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Nowogrodźcu będzie nieczynny.
W sprawach pilnych dotyczących wydania aktu zgonu prosimy o kontakt pod nr. telefonu:
• od.  7.30 do 11.30 – nr tel. 600024964
• od. 11.30 do 16.30 – nr tel. 668355838

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych odbywać się będzie bez zmian, czyli w następujący sposób:
• elektroniczne (skan zgłoszeń) na adres: urzad@nowogrodziec.pl (oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą; oryginalne dokumenty nie muszą zatem zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń, czyli do 10.04.2020 r.),
• bezpośrednio do urzędu (7.30 do 15.30) w sposób przewidziany w aktualnej sytuacji (aktualnie wnioski, pisma i inne dokumenty składane są w tut. Urzędzie w specjalnie wyznaczonym miejscu – jednak bez możliwości potwierdzenia złożenia dokumentu).

Telefon kontaktowy w sprawie zgłaszania kandydatów na członków OKW: 75 7380660