dach zebrzydowa 410

18 maja br. rozpoczęły się prace związane z remontem pokrycia dachu na budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowej.

Wykonawcą robót jest Firma Usługowo Remontowa „Grześ” Grzegorz Mierzwa z siedzibą w Nowogrodźcu. Zakres robót obejmuje: roboty  rozbiórkowe pokrycia dachowego, remont kominów ponad dachem, roboty dekarsko-blacharskie oraz prace ciesielskie. Ponadto wykonane zostanie ocieplenie mansardy i instalacja odgromowa. Wartość umowy opiewa na kwotę 130.142,45 zł. brutto. Zakończenie prac remontowych planowane jest w połowie bieżącego roku.

Przedsięwzięcie jest kolejną inwestycją w infrastrukturę zdrowotną w Gminie Nowogrodziec w ostatnich latach realizowaną przez Roberta Relicha – Burmistrza Nowogrodźca. Konsekwentne działania zmierzają do polepszenia warunków opieki zdrowotnej Mieszkańców naszej Gminy, przyczyniają się do poprawy warunków pracy dla pielęgniarek i lekarzy w naszych publicznych ośrodkach zdrowia.