Przekazanie czeku Burmistrzowi Nowogrodźca Senator R.Ślusarz

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast.
Gmina Nowogrodziec otrzymała od rządu Rzeczpospolitej Polskiej wsparcie z Funduszu Inwestycji Samorządowych w wysokości 1.494.349,00 złotych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na budowę dróg gminnych oraz poprawę infrastruktury drogowej. Środki zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku. Pomoc finansowa zabezpiecza w części utratę dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
W Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu czek symbolicznie przekazał Pan Rafał Ślusarz, Senator RP, w obecności Pana Szymona Pogody, Pełnomocnika Komitetu Prawo i Sprawiedliwość w Bolesławcu.
Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, w imieniu swoim i mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec dziękuje za niespodziewaną dotację, która będzie służyć rozwojowi gospodarczemu i społecznemu samorządu. Dzięki pieniądzom przedsiębiorcy otrzymają w drodze realizacji zadań publicznych nowe kontrakty, które pozytywnie wpłyną na utrzymanie kondycji finansowej firm, jak również utrzymanie miejsc pracy.

>>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji Telewizji Bolesławiec pt. Tarcza inwestycyjna dla samorządów<<<

Przekazanie czeku Burmistrzowi Nowogrodźca Senator R.Ślusarz 2