wybory soltysa

OGŁOSZENIE

          NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XXV/171/20 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU Z DNIA 29 CZERWCA 2020 r.  BURMISTRZ NOWOGRODŹCA INFORMUJE, ŻE  DNIA 19 LIPCA 2020 r. O GODZINIE 16:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZEBRZYDOWEJ
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORU SOŁTYSA WSI ZEBRZYDOWA.

UWAGA! Dla spełnienia wymogu ważności zebrania, w przypadku braku quorum, zostanie ono zwołane w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:30.

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                 Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                   Robert Marek Relich

 

Ważna informacja!

Podczas zebrania obowiązuje zachowanie odpowiednich rygorów sanitarnych (dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zasłanianie nosa i ust).

             Należy zachować odpowiednią odległość między osobami przebywającymi w świetlicy.