Urząd Miejski w Nowogrodźcu publikuje Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.

            Obwieszczenie to zawiadamia o wszczęciu w dniu 19 maja 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn.: „Etap 2 - Rozbiórka istniejącej linii 400 kV relacji Mikułowa – Czarna od bramki w stacji Mikułowa do słupa nr 235 (z wyłączeniem tego słupa) o długości 4,774 km”.

>>treśc obwieszczenia<<