Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn. „Harcerska Akcja Letnia 8 Bolesławieckiej Drużyny Harcerskiej "Orły Skalne"”.

 >>czytaj więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Nowogrodźcu<<