godzieszów 410

Zakończyła się inwestycja polegająca na przebudowie drogi w miejscowości Godzieszów dz. nr 522. Przebudowa drogi została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w 2019 roku i obejmował odcinek 960 mb. Drugi i ostatni etap zakończono we wrześniu bieżącego roku i pomyślnie oddano do użytku ostatni odcinek o długości 990 mb.

Inwestycja polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami. Odwodnienie drogi zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni. Całkowity koszt inwestycji w Godzieszowie wyniósł ok. 190 tys. zł z czego 96 tys. zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania rekultywacji i poprawy gruntów rolnych. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego między miejscowościami. W ostatnich latach stan techniczny drogi uległ drastycznemu pogorszeniu. Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca: "Mam nadzieję, że dzięki przeprowadzonym pracom mieszkańcy Gminy szybciej i bezpieczniej będą mogli dotrzeć do swoich miejsc pracy, wypoczynku i wybranych instytucji w celu załatwienia niezbędnych spraw".

Godzieszów 1000

Droga Godzieszów

Droga Godzieszów 1