Drukuj
Odsłony: 1177

lubanska

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przekazał  4 rodzinom klucze do nowych mieszkań w budynku przy ul. Lubańskiej 14.

Gmina Nowogrodziec nabyła budynek od byłego zakładu INCO-VERITAS w 2015 roku. Budynek znajdował się w złym stanie technicznym, funkcjonowało w nim kilka punktów handlowo – usługowych, pozostałe pomieszczenia nie nadawały się do użytku. Obiekt włączono do planu rewitalizacji Nowogrodźca z myślą o jego odnowieniu, gruntownej modernizacji i nadaniu właściwego znaczenia. Ostatecznie zadecydowano, że budynek będzie pełnił trzy funkcje :

  1. usługową, która pozostanie w części parterowej,
  2. komercyjną o charakterze małego ”Inkubatora przedsiębiorczości", z wynajmem niskoczynszowych lokali na działalność gospodarczą na pierwszym piętrze,
  3. mieszkaniową, powstało bowiem 16 mieszkań socjalnych dla Mieszkańców Gminy na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Pod koniec grudnia 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Modernizacja budynku przy ul. Lubańskiej 14 w Nowogrodźcu w celu adaptacji na mieszkania socjalne, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, polegającego na przebudowie i rozbudowie byłego zakładu INCO-VERITAS”. Odbiorcami efektów realizacji projektu są również pozostali mieszkańcy obszaru rewitalizacji wskazanego w obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz wszyscy Mieszkańcy gminy Nowogrodziec.

mieszkania 1 1000

mieszkania 2 1000