Szkoły przyszłości w gminie Nowogrodziec

Po przerwie wakacyjnej Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie oraz Szkoła Podstawowa im. Józefa     Piłsudskiego w Nowej Wsi powróciły do realizacji Projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec”. nr RPDS.10.02.01-02-0058/18.

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowane będą zajęcia, które nie zostały przeprowadzone w ramach nauki zdalnej w poprzednim roku szkolnym. Uczniowie wezmą udział w:

  • Zadaniu 2 Warsztaty Cyfrowy Świat,
  • Zadaniu 3 Warsztaty Młody Naukowiec, w tym Przedsiębiorczość z kreatywnością,
  • Zadaniu 4 Zajęcia uzupełniające.

Zajęcia będą prowadzone do 18 grudnia 2020 roku. Projekt edukacyjny taki jak „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec” pozwala jego uczestnikom wyjść poza obowiązkowy program. Dzięki projektowi nauczyciele mają możliwość „podać” wiedzę w ciekawy i przystępny sposób. Uczniowie nie dostają gotowych rezultatów a narzędzia, żeby samodzielnie wypracować rozwiązanie. Nauczyciele mają okazję stosować innowacyjne metody edukacyjne, pobudzać kreatywność i twórczą energię uczniów. Projekt stwarza młodym ludziom możliwość samodzielnego myślenia, kojarzenia abstrahowania, tworzenia analogii, odwoływania się do własnych doświadczeń i wiedzy.  Projekt zakłada żywy udział w zajęciach, który warunkuje kształtowanie postaw i umiejętności. Udział w projekcie i sposób pracy przy jego realizacji ma między innymi na celu ukierunkowanie zainteresowania uczniów technologią informacyjno-komunikacyjną oraz pobudzenie w nich kreatywności i przedsiębiorczości. W przyszłości może to mieć wpływa na wybranie dalszej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego młodych ludzi.

logo szkola przyslosci