Wykroty Polna zdjęcie umowa 410

14 września 2020 r. Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca podpisał umowę dotyczącą przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wykroty przy ulicy Polnej.

Stan techniczny drogi uniemożliwiał korzystanie z niej w pełnym zakresie. Szczególnie dotkliwy dla mieszkańców jest okres wiosenno - jesienny, w którym droga jest częściowo nieprzejezdna. Głównym uzasadnieniem dla przebudowy powyższej drogi było uzyskanie dostępności i dojazd do miejsc zamieszkania, poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, zmniejszenie kosztów utrzymania drogi oraz podwyższenie komfortu jazdy.

Inwestycja  będzie obejmowała przebudowę drogi o długości 652 mb oraz szerokość 3 m. Droga posiada charakter drogi transportu rolnego, stanowiąca połączenie gospodarstw rolnych oraz siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi. Przebudowa  będzie polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi oraz oznakowaniem drogowym pionowym. Odwodnienie drogi zapewnione będzie dzięki wyprofilowaniu spadków poprzecznych jezdni. Całkowity koszt zadania to ok. 160 tys. zł, który został zaplanowany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych w wysokości: 136 920,00 zł.