Drukuj
Odsłony: 1156

trzy drogi410

Na podstawie umowy podpisanej 23 września 2020 r. przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, przebudowane zostaną trzy drogi położone na terenie naszej gminy. Umową objęta jest przebudowa drogi w Zagajniku ul. Leśna na długości 847, w Nowogrodźcu ul. Grabowa, Sosnowa i Osikowa na długości 373 mb oraz w Wykrotach ul. Parkowa o długości 659.

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi, oznakowaniem pionowym oraz poboczami. Odwodnienie dróg będzie zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni. Obecnie stan techniczny dróg uniemożliwia korzystanie z nich w pełnym zakresie. Szczególnie dotkliwy dla mieszkańców jest okres wiosenno - jesienny, w którym drogi są częściowo nieprzejezdne. Dzięki przebudowie powyższych dróg znacznie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, którzy będą mogli dogodnie i komfortowo dotrzeć do swoich miejsc zamieszkania. Zmniejszone zostaną również koszty utrzymania dróg.

Całkowity koszt zadania wyniesie około 500 tys. złotych. Inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Nowogrodziec.