swkrzd

W dniach 8 - 9 czerwca br. w miejscowości Gierałtów Gminy Nowogrodziec odbyło się „Święto Kresowe".

W dniach 8 - 9 czerwca br. w miejscowości Gierałtów Gminy Nowogrodziec odbyło się „Święto Kresowe". Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gierałtów „OD-NOWA", współorganizatorami byli Urząd Miejski w Nowogrodźcu i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Patronat honorowy nad imprezą objęli Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Zarząd Główny i Oddział Wrocławski.
W sobotę 8 czerwca w Szkole Podstawowej w Gierałtowie odbyło się seminarium pt. „Kresy - tradycja w czasie i przestrzeni", prowadzone przez etnologa, etnografa Pana Henryka Dumin.
W niedzielę 9 czerwca po Mszy Św. Odpustowej w Kościele p.w. Św. Antoniego z Padwy w Gierałtowie przedstawiciele władz gminy w składzie: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Henryka Pilna, Radny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Kazimierz Czerniak oraz Sołtys Gierałtowa Ewelina Szuter złożyli kwiaty przed pomnikiem polskich bohaterów w Gierałtowie.
Na placu przy remizie OSP w Gierałtowie licznie zebranych Mieszkańców oraz Gości wsi Gierałtów serdecznie powitali Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz Sołtys Gierałtowa Ewelina Szuter, dokonując uroczystego otwarcia „Święta Kresowego".
Nawiązując do kultury południowo-wschodniej z charakterystycznym repertuarem kresowym wystąpiły zespoły śpiewacze: Jarzębina z Zawidowa, Malwy z Włosienia, Podolanie z Czerwonej Wody, Milikowianki z Milikowa, Czernianki z Czernej, Gościszowianki z Gościszowa, Zagajnik z Zagajnika.
Ogromne uznanie widzów wzbudziło przedstawienie w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie na temat Kresów Wschodnich. Uczniowie odtworzyli sceny z życia wioski południowo-wschodniej używając typowego dialektu kresowian. Dziękujemy Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie Piotrowi Fedorowicz za trud i zaangażowanie!
Z okazji święta Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podziękował Strażakom sołectwa Gierałtów za rzetelną, pełną poświęcenia pracę oraz wręczył Strażakom upominki.
Gwiazdą Wieczoru Święta Kresowego w Gierałtowie było „Spotkanie z Balladą - Wpadnij do Kopydłowa".
Podczas imprezy można było degustować potrawy kresowe, podziwiać wystawę fotografii oraz ekspozycję sprzętów przywiezionych przez Mieszkańców ze wsi Świrz powiatu Przemyślany obwodu Lwowskiego.
Projekt został współfinansowany w Ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację Święta Kresowego w Gierałtowie – Pani Prezes Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie Bożenie Mulik, Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Zarząd Główny i Oddział Wrocławski, Księdzu Dziekanowi Krzysztofowi Słabickiemu, Pani Sołtys Gierałtowa Ewelinie Szuter wraz z Radą Sołecką, Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Gierałtów „OD-NOWA", Radnemu Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Kazimierzowi Czerniak, Kombatantom Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowogrodźcu, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Gierałtowie, Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie wraz z Radą Rodziców, Strażakom OSP w Gierałtowie, Radzie Parafialnej w Gierałtowie, Panu Józefowi Wyspiańskiemu - historykowi, badaczowi dziejów Kresów Wschodnich oraz wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Nowogrodziec za udział we wspólnej zabawie kresowej!

 swkr1

swkr2

TV Łużyce znaczekZapraszamy do obejrzenia relacji TV Łużyce ze Święta Kresowego w Gierałtowie w dniach 8-9 czerwca 2013 r.

Oprac., fot. A.Veer