wycieczka wawaW dniach 18 – 20 czerwca 2013 r. uczniowie z terenu naszej gminy wzięli udział w wyjeździe do Warszawy i Sulejówka. Zorganizowane wydarzenie jest nagrodą za udział w „Przeglądzie Polskiej Pieśni Patriotycznej", który odbył się w dniu 13 listopada 2012 r. Uczestnicy zostali w ten sposób wynagrodzeni za swą aktywność oraz zaangażowanie.


Program trzydniowej wycieczki był bardzo bogaty w atrakcje. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Czernej, Gościszowa, Gierałtowa, Gimnazjum w Wykrotach oraz Zespołu Szkół w Nowej Wsi zwiedzili między innymi: Zamek Królewski, Pałac na Wodzie, Ogród Saski, Rynek Starego Miasta, Krakowskie Przedmieście, Pałac Kultury i Nauki. Niezapomniane wrażenia można było przeżyć w Centrum Nauki Kopernik. Dzięki wizycie w gmachu Sejmu i Senatu, uczestnicy zapoznali się z historią polskiego parlamentaryzmu. Będąc w Warszawie, oddano również hołd poległym harcerzom z Szarych Szeregów odwiedzając groby na Powązkach.


W drodze powrotnej zwiedzono Sulejówek, gdzie w latach 1922-1926 wraz z rodziną mieszkał Józef Piłsudski. Podczas pobytu w dworku Milusin uczestnicy wyjazdu zapoznali się z historią życia i działalności twórcy niepodległego państwa.
Program wycieczki posiadał aspekt historyczny. Opierał się na zapoznaniu młodych ludzi z pięknymi zabytkami stolicy Polski, stanowiącymi olbrzymie znaczenie dla naszego kraju. Zwiedzając miejsca mające historyczne znaczenie dla Polaków – te zabytkowe i te dzisiejsze – uczniowie z naszej gminy odbyli doskonałą lekcję historii oraz patriotyzmu.


Opiekunowie zwrócili uwagę uczniów na fakt, iż osiąganie sukcesów życiowych, społecznych ułatwia poszanowanie samego siebie – ważna jest dbałość o jasność stanu umysłu, a także zdrowie fizyczne (higiena, aktywny tryb życia, nie sięganie po używki).
Do osiągnięcia założonych celów wyjazdu przyczyniła się również budowa więzi między uczestnikami oraz wzajemna pomoc w grupie. Kształtowane były umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, poszanowania pomysłów współtowarzyszy, ich oryginalności. Uczestnicy podczas codziennych sytuacji podejmowali próby samooceny oraz oceny zachowań innych.
Dodatkowym aspektem wyjazdu była integracja uczniów różnych jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec oraz wzmacnianie więzi między nimi.
Program wycieczki posiadał również elementy profilaktyki uzależnień. W trakcie podróży wyświetlane były filmy profilaktyczne, a w czasie wolnym realizowane były uświadamiające gry i zabawy.

Wycieczka została sfinansowana ze środków Gminy i Miasta Nowogrodziec.

 

Zdjęcia: Anna Wodas

Tekst: Justyna Jasińska