SSE droga410

Około 970 tys. zł zaplanowano w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na  przebudowę drogi gminnej w Wykrotach przy ul. Wyzwolenia. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa drogowego, lepsza dostępność i komfort dojazdu do miejsc pracy, a także zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego. Obecnie stan techniczny drogi nie pozwala na korzystanie z niej w pełnym zakresie.

Wiadomość o rozpoczęciu w/w inwestycji spotkała się z pozytywną reakcją przedstawicieli firmy Rena Polska S.A., gdyż przedsiębiorstwo planuje rozbudowę parkingu dla pracowników firmy z wyjazdem na nową nawierzchnię.

Inwestycja będzie obejmowała przebudowę drogi o długości 530 mb oraz szerokości 7 m. Budowa obejmie wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi, przejściem dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem drogowym pionowym. Odwodnienie drogi zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.