Mostek w Gościszowie zd

Dnia 23 października br. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę pomiędzy Gminą Nowogrodziec a firmą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Świadczenie Usług Transportowo - Budowlanych" z siedzibą w Radostów Dolny, dotyczącą wykonania zadania - Odbudowa mostku w miejscowości Gościszów.

Zakres prac obejmuje prace rozbiórkowe na istniejącym moście, jak również prace montażowe, m.in. wykonanie ław żelbetowych, wykonanie korpusów przyczółków i murów oporowych, wykonanie żelbetowej płyty pomostowej, wykonanie warstw pod nawierzchnię asfaltową, wykonanie izolacji poziomej na płycie z papy zgrzewalnej, montaż elementów krawężników, wpustów krawężnikowych i barieroporęczy, wykonanie warstwy nawierzchni asfaltowej wraz z korektą dojazdów do obiektu oraz wykonanie prac związanych z korektą koryta rzeki, umocnieniem brzegów i wybrukowaniem dna.
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 23 października br. Termin realizacji inwestycji - 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Wartość zadania to 90 173,56 złotych.
Odbudowa mostku w miejscowości Gościszów przyczyni się do poprawy jakości, a przede wszystkim bezpieczeństwa życia Mieszkańców Gościszowa, korzystających na co dzień z tego mostku.

Mostek w Gościszowie zdjęcia

Oprac. A.Veer, fot. K.Komar