n.plac zd

W centrum wsi Zabłocie powstał nowy plac zabaw dla dzieci.

Plac zabaw wraz z nowym ogrodzeniem wykonała firma HYDRO - WIELKOPOLSKA z miejscowości Mosina z woj. wielkopolskiego.
Zakres inwestycji obejmował roboty ziemne, wykonanie stref bezpiecznych z piasku, obrzeży - z granulatu gumowego, a także budowę panelowego ogrodzenia z furtką. Posadowiono 10 zabawek dobrej jakości oraz urządzeń z drewna klejonego, które sprawiły wiele radości najmłodszym mieszkańcom wsi. W centrum placu zabaw zaplanowano miejsce z ławeczkami na odpoczynek dla rodziców opiekujących się dziećmi. Wartość realizowanej inwestycji wyniosła 67 tysięcy złotych.
Nowe place zabaw powstają w Gminie Nowogrodziec w ramach środków budżetowych przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Często place zabaw współfinansowane są przy pomocy funduszy zewnętrznych, które pozyskiwane są regularnie w strukturach Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Projekt budowy placu zabaw w Zabłociu uczestniczy w konkursie "Odnowa Wsi Dolnośląskiej", gdzie ubiega się o 75 % refundację kosztów.
Idea budowy placu zabaw w Zabłociu wypłynęła z inicjatywy Sołectwa Zabłocie, które wnioskiem mieszkańców wsi umieściło to zadanie w priorytetach opracowanej przez to sołectwo strategii rozwoju sołectwa. Mamy nadzieję, że Rada Sołecka będzie dobrym gospodarzem obiektu i będzie on służył mieszkańcom przez wiele lat.

W bieżącym roku Gmina Nowogrodziec zaplanowała budowę placu zabaw w miejscowości Kierżno.

n.plac.zdjecia