Przedszkole Publiczne w Zebrzydowej dla dzieci zd

W czerwcu br. zakończono realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 polegającego na kompleksowym wyposażeniu Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej działającego jako filia placówki w Nowogrodźcu.

Dzięki podjętym staraniom Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, po trwających ponad rok działaniach związanych z przebudową budynku byłej szkoły podstawowej w Zebrzydowej, udało się uruchomić nowoczesny i dobrze wyposażony obiekt dla potrzeb najmłodszych mieszkańców Gminy Nowogrodziec. Po wakacjach zostanie oddany kolejny III oddział przedszkolny dla najmłodszych.

Przebudowę budynku rozpoczęto w 2015 roku, a ostatecznie zakończono pod koniec czerwca 2016 roku. Wskutek czynionych starań Gminy Nowogrodziec, związanych z trudną i długotrwałą procedurą aplikacji o środki unijne, w styczniu br. w końcu udało się podpisać z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu umowę o dofinansowanie projektu gwarantującą sfinansowanie 85% kosztów zadania przez Unię Europejską.

Działania projektowe rozpoczęto jednak już w I kwartale 2016 roku, wkrótce po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Celem władz Gminy było uruchomienie dwóch oddziałów przedszkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016-2017.

Na początku zakupiono kompletne wyposażenie dwóch sal zajęć i szatni dla dzieci obejmujące: krzesełka, stoliki, szafy, szafki, regały i dywany. Następnie wyposażono rozdzielnię i zmywalnię dla dzieci zakupując: stalowy stół, szafę, szafki wiszące oraz regały i wózek na posiłki. Do kuchni zakupiono ponadto zmywarkę do naczyń, kuchnię elektryczną, pralkę, lodówkę oraz okap kuchenny.

Główny trzon zakupów stanowiło wyposażenie sal w zabawki i pomoce dydaktyczne, których łącznie zakupiono ponad 120 sztuk różnego rodzaju i asortymentu, począwszy od maskotek i puzzli dla najmłodszych, a skończywszy na rowerkach przeznaczonych do zabaw ruchowych.

Dużym wyzwaniem było uruchomienie sali z wyposażeniem do gimnastyki sensorycznej dzieci – 16 zakupionych urządzeń będzie służyć maluchom do kształtowania sprawności i zdrowej sylwetki.

Ostatnim etapem projektu był zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć z dziećmi, tj. telewizora, tablicy interaktywnej, projektora ze stolikiem oraz laptopa do obsługi tablicy interaktywnej i projektora.

W związku z uzyskaniem dofinansowania, Gmina mogła zakupić dodatkowo artykuły promocyjne dla dzieci, tj. koszulki, kamizelki odblaskowe oraz czapeczki.

Łączny koszt wyposażenia placówki wyniósł 85.120 złotych, z czego 85 % pokryje budżet unijny.

Podsumowując, realizacja projektu przyniosła wymierne efekty rzeczowe w postaci nowego obiektu, do którego chętnie uczęszczają dzieci mieszkające głównie w Zebrzydowej i Parzycach. Należy także zwrócić uwagę na efekty pośrednie, do których zaliczyć należy przede wszystkim: wspieranie możliwości kariery zawodowej rodziców dzieci, odciążenie osób starszych od obowiązku stałej opieki nad najmłodszymi, powrót na rynek pracy młodych kobiet, co w przyszłości z pewnością zaowocuje wzrostem poziomu życia mieszkańców.

Projekt pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Zebrzydowej poprzez zakup wyposażenia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

znaczki przedszkole

przedszkole zdjęcia