Pan Andruchów -1 miejsce zd

Dnia 22 maja 2014 roku w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie regionalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014" w kategorii gospodarstw indywidualnych.

Zdobywcą I miejsca został Mieszkaniec naszej gminy Pan Stanisław Andruchów, właściciel gospodarstwa rolnego w Gierałtowie. Konkurs przeprowadziły: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Jeleniej Górze we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy.
Pan Stanisław Andruchów pracuje w rolnictwie od dwudziestego roku życia. Jest doświadczonym rolnikiem, uprawia ziemię już od 35 lat. Ma wspaniałą rodzinę, która jest dla niego oparciem, pomocą. Synowie Pana Stanisława Andruchowa pomagają mu w prowadzeniu wyspecjalizowanego rodzinnego gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 400 ha.
Podstawowym celem konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie wśród rolników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kształtowanie nawyków potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w codziennym prowadzeniu gospodarstw rolnych. Powołana przez organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014" komisja konkursowa, wizytowała zgłoszone do konkursu gospodarstwa i sporządzała protokoły oceny zagrożeń w każdym gospodarstwie rolnym.
W tym roku do konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014" przystąpiło 19 rolników, którzy dokonali na terenie swoich gospodarstw różnego rodzaju usprawnień i inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pracy. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę gospodarstw rolnych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyki przeciwpożarowej oraz ich estetyki.
Oceniane były takie elementy środowiska pracy rolnika, jak: podwórze, budynki gospodarcze, ciągniki rolnicze, przyczepy używane w gospodarstwie, maszyny rolnicze używane w gospodarstwie, pilarki tarczowe, obsługa zwierząt, estetyka gospodarstwa.
Gospodarstwo Pana Stanisława Andruchowa spełniło wszystkie wymagania konkursowe, dostając się do wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014". Właściciel gospodarstwa odebrał nagrodę i dyplom z rąk Pani Ewy Kamudy, Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jeleniej Górze.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich składa serdeczne podziękowania Panu Stanisławowi Andruchowi za zgłoszenie gospodarstwa do konkursu, upowszechnianie wśród rolników zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy, współpracę na rzecz poprawy warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz wspaniałą promocję Gminy Nowogrodziec! Powodzenia na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014"!

Pan Andruchówzdjęcia

ANDRUCHÓW 1

A.Veer