Przebudowa Szkoły Podstawowej Wykrotach zd

W dniu 19 maja 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę z firmą BEST- BUD Sp. j. Stanisław i Tomasz Bernolak z Lubania w sprawie wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach. Przy podpisaniu umowy był również obecny reprezentujący inwestora – Pan Ryszard Stępniak, inspektor nadzoru inwestycyjnego.
Przedmiot inwestycji jest rozległy i będzie trwał do końca listopada 2014 roku. Zaplanowano szereg robót począwszy od przebudowy klatek schodowych i większości pomieszczeń dla uczniów poprzez wymianę stolarki drzwiowej i ślusarki, położenie nowych instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych do wykonania nowych tynków, posadzek, malowania pomieszczeń i korytarzy. Zwieńczeniem remontu będzie docieplenie pokrycia dachowego budynku i pomalowanie zniszczonej elewacji szkoły zgodnie z warunkami określonymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Najbardziej kosztownym przedsięwzięciem będzie jednak przebudowa kotłowni polegająca na wymianie pieca i zbiorników. Nowa kotłownia będzie w pełni automatyzowana, opalana olejem opałowym, który zastąpi nieprzyjazne dla Mieszkańców Wykrot spalanie węgla. Moc pieców grzewczych przewidziano dla potrzeb ogrzewania nowej sali gimnastycznej z łącznikiem szkoły, której początek budowy zaplanowano na bieżący rok.

Na zakończenie przebudowy zaplanowano wymianę obecnie przestarzałych i zużytych technicznie przyłączy kanalizacji sanitarnej, wymianę przyłącza wodociągowego i budowę zbiorników na nieczystości płynne.

Wartość realizowanej inwestycji wynosi prawie 1,1 miliona złotych.
Celem przebudowy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach jest przede wszystkim polepszenie warunków do edukacji dzieci. W planowaniu remontu szkoły uwzględniono trendy demograficzne, wprowadzenie obowiązku edukacji 6 – latków, potrzeby rozwoju infrastruktury społecznej na tle rozwoju społecznego obszarów wiejskich w Gminie Nowogrodziec.

Najmłodsi mieszkańcy Wykrot będą mogli cieszyć się z powrotu do odnowionej szkoły jeszcze przed końcem bieżącego roku.