kresowo zd

Już po raz piąty w miejscowości Gierałtów Gminy Nowogrodziec odbyło się „Święto Kresowe". W dniu 22 czerwca br. Mieszkańcy Gierałtowa gorąco witali licznie zgromadzonych Gości. Piękna pogoda oraz wspaniała przyjazna atmosfera towarzyszyła uczestnikom imprezy przez cały dzień. Organizatorami wydarzenia byli Sołectwo Wsi Gierałtów, Koło Gospodyń Wiejskich w Gierałtowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie, współorganizatorem - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 Mszą świętą w Kościele Parafialnym p.w. Św. Antoniego w Gierałtowie. Po Mszy świętej Mieszkańcy i Goście Gierałtowa wzięli udział w Apelu Pamięci pod tablicą upamiętniającą męczeństwo Polaków zamordowanych na Kresach Południowo Wschodnich przez organizacje ukraińskich nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię w latach 1937-1948.
W swoim przemówieniu Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, wspominając o prześladowaniach, aresztowaniach i deportacjach, podkreślił, iż Kresowianie, wychowani w oparciu o tradycję, historię, kulturę, o wartości rodzinne i patriotyczne, żyjący według hasła: „Bóg, Honor i Ojczyzna", stanowią wzór do naśladowania. W Apelu do młodych ludzi Gospodarz Gminy Nowogrodziec Robert Relich powiedział: „Testament, który jest niezwykle trudny w swojej prostocie, brzmi: wolna, silna, dumna i niepodległa Polska, mająca podmiotowość na arenie międzynarodowej i prowadząca niezależną politykę wewnętrzną. Proszę Was, bądźcie obrońcami prawdy i wolności. Walczcie o tradycję, tożsamość Narodu i Ojczyzny. Nie zapominajmy o grobach przodków na Kresach, zadbajmy o pamięć, żywą pamięć i dziedzictwo, które nam pozostawili."

Dziękując wszystkim zebranym za obecność, Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich złożył szczególne podziękowania dla obecnych na Apelu Pamięci żołnierzy Wojska Polskiego - Kompanii honorowej z pocztem sztandarowym 23 Śląskiego Pułku Artylerii, nazywając to wielkim wyróżnieniem i symbolem patriotycznej postawy.

Kwiaty przed tablicą upamiętniającą męczeństwo Polaków złożyli: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wraz z księdzem Franciszkiem Modrzyńskim, Sołtysem Gierałtowa Eweliną Szuter i Radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Kazimierzem Czerniakiem, przedstawiciele 23 Śląskiego Pułku Artylerii na czele z Zastępcą Dowódcy Podpułkownikiem Tomaszem Lisieckim, przedstawiciele OSP w Gierałtowie na czele z Prezesem Józefem Zborowskim, Kombatanci Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko – Gminnego w Nowogrodźcu na czele z Porucznikiem w stanie spoczynku Józefem Komarem, przedstawiciel Stowarzyszenia ZIEMIA BOLESŁAWIECKA Dariusz Jancelewicz oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.
Po zakończeniu uroczystości - Apelu Pamięci, odbył się przemarsz licznie zgromadzonych uczestników „Święta Kresowego" na plac przy remizie OSP w Gierałtowie, gdzie licznie zebranych Mieszkańców oraz gości wsi Gierałtów serdecznie powitał Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. Następnie Gospodarz Gminy wspólnie z Sołtysem Gierałtowa Eweliną Szuter oraz Radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Kazimierzem Czerniakiem dokonał uroczystego otwarcia V Edycji „Święta Kresowego".
Program artystyczny rozpoczął się Koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej "Bolesławiec" na czele z Kapelmistrzem Panem Janem Chojnackim. Nawiązując do kultury południowo-wschodniej z charakterystycznym programem kresowym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie. Uczniowie odtworzyli sceny z życia wioski południowo-wschodniej używając typowego dialektu kresowian.
Zespoły śpiewacze z terenu Gminy Nowogrodziec: Milikowianki z Milikowa, Czernianki z Czernej, Gościszowianki z Gościszowa, Zagajnik z Zagajnika umilały czas licznie zgromadzonym Mieszkańcom i Gościom naszej gminy. Na szczególną uwagę zasługuje występ Zespołu Pieśni i Tańca Nowogrodziec, który bardzo spodobał się zebranym, jak również występ Scholi z Gierałtowa, która działa już czwarty rok pod kierownictwem Pana Łukasza Nakonecznego. Nie obeszło się beż licznych konkursów rodzinnych, zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Gierałtów wykonała pokaz ćwiczeń, zbierając gromkie brawa publiczności.
Podczas imprezy można było degustować potrawy kresowe, podziwiać wystawę fotografii oraz ekspozycję sprzętów przywiezionych ze wsi Świrz powiatu Przemyślany obwodu Lwowskiego, Nieme kino „Gierałtów", Izbę Kresową Leszka Duszeńko. Dla najmłodszych zaś przygotowano popcorn, watę cukrową, ogród dmuchańców oraz malowanie twarzy.
Zakończyło się Święto Kresowe w Gierałtowie wspaniałą zabawą taneczną przy dźwiękach zespołu „REFLEX".

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich gorąco dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizację Święta Kresowego w Gierałtowie, dziękuje Mieszkańcom i Gościom Gminy Nowogrodziec za udział we wspólnej zabawie kresowej!

 Zobacz galerię

A.Veer