konigszd

Bazując na dobrych doświadczeniach kliku ubiegłych lat, również w bieżącym roku Gmina Nowogrodziec postanowiła kontynuować aktywną współpracę z niemieckim Przedszkolem "Zwergenland" w Königswartha. Korzystając z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach unijnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013, opracowano projekt pn. ,,Kaolin - nasze wspólne dobro i przyszłość - kontynuacja i pogłębienie współpracy między przedszkolami w Nowogrodźcu i Königswartha". Projekt uzyskał wsparcie zarówno unijne, jak i budżetu państwa, w łącznej wysokości 95 % kosztów.
W projekcie zaplanowano organizację spotkań o charakterze rekreacyjno – edukacyjnym, których tematem przewodnim był kaolin. W spotkaniach wzięły udział dzieci w wieku 5- 6 lat z przedszkoli w Nowogrodźcu i Königswartha wraz z pedagogami i opiekunami - łącznie ponad 50 osób.
W ramach projektu odbyły się 3 spotkania partnerskie.
Pierwsze spotkanie robocze wspólnego personelu przeprowadzono pod koniec marca 2014 roku w celu omówienia spraw i szczegółów związanych z organizacją spotkań placówek przedszkolnych
w Nowogrodźcu i Königswartha. W spotkaniu tym wzięli udział Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, dyrektorzy polskiej i niemieckiej placówek przedszkolnych, przedstawiciele niemieckiego organu prowadzącego Christlich-Soziales Bildungwerk Sachsen e.V., koordynator oraz tłumacz.
W drugim i trzecim spotkaniu projektowym w większości brały udział dzieci z obu stron granicy.
24 kwietnia 2014 roku dzieci z przedszkola w Nowogrodźcu odwiedziły przedszkole "Zwergenland" w Königswartha. Na powitanie odśpiewane zostały uprzednio przygotowane piosenki w języku polskim i niemieckim. Po wspólnym posiłku grupa pojechała zwiedzać odkrywkową kopalnię kaolinu do oddalonej o 3 km miejscowości Caminau, gdzie dzieci wraz z opiekunami mogły zapoznać się z bogactwem naturalnym tego regionu. Podczas zwiedzania, szczególnie na tę okazję zorganizowanym przez kopalnię autokarem, dzieci miały możliwość uzyskania informacji dotyczących pozyskiwania i transportu surowca, a także zapoznania się z procesem produkcji oraz gotowymi wyrobami, do produkcji których został zastosowany kaolin. Następnym punktem programu był przejazd na teren starej kopalni, gdzie obecnie znajduje się ogromny obszar rekreacyjny z placami zabaw i ścieżkami spacerowymi.
Podsumowaniem spotkania było lepienie zabawek z ciastoliny oraz wspólna zabawa na świeżym powietrzu. Po powrocie do Przedszkola przeprowadzony został konkurs utrwalający zdobyte przez dzieci wiadomości wraz z wręczeniem dyplomów dla wszystkich uczestników i upominków - miniatur nowogrodzieckiego garnca.
Kolejne spotkanie odbyło się 22 maja tego roku. Tym razem Nowogrodziec odwiedziły dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola w Königswartha w Niemczech.
Po krótkim powitaniu, wszystkie dzieci udały się na udział w plenerowych warsztatach ceramicznych przygotowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Uczestnicy przy dwóch stanowiskach mieli możliwość wylepiania różnych wytworów gliny i malowania gotowych biskwitów. Ulepione i pomalowane figurki zostały zabrane przez dzieci na pamiątkę. Gotowe wytwory stanowią obecnie eksponaty wystaw przedszkolnych. Pogoda dopisała, a uczestnicy bawili się znakomicie. W trakcie powrotu z warsztatów dzieci chciały jeszcze odwiedzić fontannę GARNIEC na nowogrodzieckim Rynku. Widziana po raz pierwszy przez dzieci niemieckie fontanna GARNIEC "na żywo" stanowiła niezwykłą atrakcję spotkania.
Po powrocie i wspólnym posiłku odbył się krótki program artystyczny w wykonaniu dzieci polskich i niemieckich, następnie wzajemnie obdarowywano się upominkami. Na pamiątkę spotkania wszystkie dzieci otrzymały malowane ręcznie koty z ceramiki.
W podziękowaniu za duże zaangażowanie, wysiłek i dotychczasową współpracę, Dyrektor Przedszkola w Königswartha Pani Ute Sykora z rąk Pani Dyrektor Przedszkola w Nowogrodźcu otrzymała wspaniałą, ceramiczną misę wykonaną w zakładzie na terenie gminy. Po wspólnej zabawie w sali przedszkolnej zmęczeni, ale bardzo zadowoleni goście odjechali do domu.

Edukację wielokulturową najlepiej rozpocząć w najmłodszym wieku, gdyż to dzieci są materiałem, który można formować dla osiągnięcia wymiernych efektów w przyszłości. Dla dzieci z przedszkola w Nowogrodźcu po kilku latach współpracy, Niemcy są nie tylko sąsiadem, ale znanym partnerem działania. Przedszkole w Nowogrodźcu ma już doświadczenie we współpracy z niemieckim przedszkolem Zwergenland w Königswartha. Projekt współpracy o motywie przewodnim z zakresu poznawania świata kaolinu jest nowym sposobem partnerów na spełnienie oczekiwań w przełamywaniu naturalnych barier społeczno – kulturowych występujących w obszarze przygranicznym. Jeżeli chodzi o same dzieci, to nadzieją partnerów jest to, że nigdy nie powstaną bariery pomiędzy dziećmi uczestniczącymi w tym projekcie.

Dzięki realizacji projektu już uzyskano efekt w postaci promocji regionu, wymiany doświadczeń oraz zachęcenia środowisk dzieci przedszkolnych i ich rodzin w nawiązywaniu trwałych kontaktów w ramach zjednoczonej Europy.

Zobacz galerię >>
 

znaczki Konigswarta

H.Buźniak