chodnik NW zd

Gmina Nowogrodziec realizuje zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357". Łączna wartość zadania to 470 240,83 zł, w tym koszt robót budowlanych - 412 152,83 zł.

W ramach porozumienia o realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji technicznej oraz realizacji robót budowlanych z Województwem Dolnośląskim, Gmina Nowogrodziec zadeklarowała pomoc w postaci sfinansowania 50% nakładów oraz zastępstwa inwestorskiego podczas pełnej realizacji zadania.

Chodnik zostanie oddany do użytku publicznego pod koniec września bieżącego roku. Już wkrótce dzieci pójdą nowym chodnikiem do szkoły.

Bezpiecznie dla Mieszkańców  budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś  zdjęcia

A.Veer