sołtys

RAPORT

z wyborów Sołtysa, Zastępcy Sołtysa oraz Rady Sołeckiej przeprowadzonych

w dniu 15 lutego 2015 r. w sołectwie Czerna

 

Dokonano wyboru Sołtysa, Zastępcy Sołtysa i pozostałych członków Rady Sołeckiej, co przedstawia poniższa tabela:

Lp. Sołectwo Sołtys Zastępca Rada Sołecka
1. Czerna Józef Potyszka Teresa Buryła

Mariola Szewczyk

Halina Bancer

Sebastian Jodłowski

Aneta Potoczna

Andrzej Gałka

 

Raport z wyborów w pozostałych sołectwach, które odbyły sie dnia 8 lutego 2015 r.,  znajduje się tutaj