tort

Po raz kolejny w gminie Nowogrodziec obchodziliśmy Dzień Sołtysa - gospodarza i opiekuna wsi.

 

Tegoroczne uroczystości odbyły się 11 marca  w Kierżnie, dzięki pomocy Pani Sołtys Genowefy Chmielowiec oraz Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Kierżnie.

Krótki program artystyczny przygotowany przez dzieci uświetnił uroczystość. Burmistrz Robert Relich, Skarbnik Irena Johna – Rudko i Sekretarz Kazimierz Orlef podziękowali Sołtysom za dotychczasową współpracę z samorządem Gminy oraz zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz rozwoju swoich miejscowości. Podkreślona została ważna i odpowiedzialna rola jaką pełni Sołtys. Złożone zostały również życzenia satysfakcji wynikającej z pełnionej funkcji oraz dużo zdrowia  i ludzkiej życzliwości.

>>więcej informacji o sołectwach w gminie Nowogrodziec<<

 P1370234 vert