DOWÓW OSOBISTY OBRAZEK410

W związku z wejściem w życie z dniem 7 listopada 2021 r. nowych dowodów osobistych zawierających odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, iż sprawy z zakresu dowodów osobistych można będzie załatwiać do dnia 4 listopada 2021 r. (czwartek), natomiast 5 listopada 2021 (piątek) do godz. 11:00 możliwy będzie jedynie odbiór dowodu osobistego.

Powyższe ograniczenia podyktowane są koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów osobistych tj. przekazania do personalizacji wszystkich złożonych wniosków.

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu podaje do wiadomości publicznej obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2021 r.

Polski Ład zdjęcie410

W bieżącym tygodniu na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje rządowy program Polski Ład ukazała się lista samorządów, które otrzymały dotacje w ramach pierwszego naboru wniosków do tego Programu. Wśród Gmin Powiatu Bolesławieckiego największą wartość dofinansowania otrzymała Gmina i  Miasto Nowogrodziec. Do Programu Polski Ład zostały przyjęte 2 projekty naszej Gminy obejmujące 4 inwestycje rozwojowe, których łączna wartość wynosi szacunkowo 12 mln zł. Uzyskana dotacja rządowa dla Budżetu Nowogrodźca na realizację projektów opiewa na kwotę aż 10,45 mln zł.  

ngo

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

>> WIĘCEJ INFORMACJI<<

Oszuści

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu apeluje do mieszkańców o zachowanie dużej ostrożności w kontaktach z osobami obcymi. Przestępcy cały czas zmieniają swoje sposoby działania, aby oszukać seniorów i wyciągnąć od nich jak najwięcej pieniędzy.