spis rolny410

Szanowni Rolnicy !

Informuję, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. trwa Powszechny Spis Rolny. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa.

Dane zebrane w spisie rolnym służyć będą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz decydować będą o wielkości środków finansowych, które Polska otrzyma na programy rozwojowe dla rolnictwa.

KRUS NOWY410

Zwierzęta jako najbardziej zróżnicowane gatunkowo organizmy, towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Świadomość, że można czerpać z nich korzyść (źródło pożywienia, siła pociągowa, zapewnienie bezpieczeństwa) była impulsem do oswojenia niektórych z nich. Choć od pierwszych udomowień zwierząt minęły wieki (np. owca domowa 9000-7000 p.n.e. [1]), człowiek często zapomina, że zwierzęta zachowały pierwotny instynkt, który nie zawsze można przewidzieć. Mogą wówczas stanowić bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka.

wystawka

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, że od dnia 28 października 2020 r. na terenie Gminy Nowogrodziec zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie tzw. „wystawki”.

Tory odstawcze 1

Burmistrz Nowogrodźca oraz Wójt Gminy Osiecznica zwrócili się z wnioskiem do posłów i senatorów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie opodatkowania nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura kolejowa.

Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Infromujemy, że w dniu 27 października 2020 r. o godz. 15:15

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok;
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok;
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół.

8.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.

 

Transmisja z obrad dostępna na kanele You Tube Gminy Nowogrodziec