zmiana terminu410

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego informujemy o zmianie terminu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, nowy termin wyznaczony został na 11 kwietnia 2021 r. 

szczepienie 410

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19 informujemy, że osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę inwalidzką z takimi schorzeniami, mające trudność z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, mogą zgłaszać potrzebę zorganizowania transportu – codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 509 966 688.

śnieg400

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu informuje:

Szkoła przyszłości410

W dniu 10 października 2018 roku została podpisana Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec numer RPDS.10.02.01-02-0058/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.