Azbest na www

W ramach zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z terenu Gminy Nowogrodziec usunięto 74,18 ton materiałów zawierających niebezpieczny dla zdrowia i życia azbest.

dzień pracownika socjalnego410

Z okazji DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

pragnę złożyć wszystkim Państwu

 wyrazy szczerego uznania i wdzięczności

za  zaangażowanie w niesienie pomocy wszystkim potrzebującym.

Dziękuję za codzienną, rzetelną pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którym przywracacie Państwo lepsze, godne życie oraz wiarę w poczucie własnej sprawczości.

Życzę wielu zawodowych sukcesów, życzliwości w gronie współpracowników,

zdrowia oraz szczęścia w życiu osobistym.

Niech Państwa pracy zawsze towarzyszy wdzięczność podopiecznych,

a także osobista satysfakcja z pełnienia szlachetnej i potrzebnej służby.

Robert Relich

  Burmistrz Nowogrodźca

 

Polskie Symbole narodowe 410

Ekspozycja „Polskie symbole narodowe” prezentuje chronologicznie na 12 planszach zmiany symboliki polskiej państwowości: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego.

Symbole naszej państwowości przetrwały liczne burze dziejowe, w tym wojny, okres zaborów. Na planszach przypomniano m.in. symbolikę orła białego w czasie zaborów oraz w jaki sposób zmieniał się herb RP. Przedstawiono także biało-czerwone barwy na przestrzeni wieków oraz informacje dotyczące hymnu.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje,

że w dniu 16 listopada 2021 r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p., nr 30)

odbędzie się

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021.1372 ze zm.)

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

  • w sprawie ogłoszenia kolejnego konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu;
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok.

5. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live