sks410

Już po raz piąty szkoły z terenu Gminy Nowogrodziec biorą udział w realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”.

konkurs410

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym promującym dobre praktyki PROW 2014-2020 pn. „PROW 2014-2020 w obiektywie". Konkurs organizowany w II kategoriach wiekowych, tj. dla osób w wieku 13-18 lat oraz powyżej 18 lat.

Odjazdowy bibliotekarz410

16 czerwca Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zorganizowała rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz - Brzegiem Kwisy”. Po raz siódmy 50 sympatyków biblioteki, książek i rowerów stawiło się na starcie rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz – Brzegiem Kwisy”.

Teleplatforma410

TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

spis obowiązkowy410

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.