Kurs e lerningowy dla dzieci 410

Dzień Nauczyciela

Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy i Wychowawcy,

Pracownicy Oświaty,

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje,

że w dniu 8 października 2021 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XLI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021.1372)

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok.
4.Zakończenie obrad.

 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live

 

ARiMR webinar 1

Zapraszamy na bezpłatny webinar na temat dotacji dla rolnictwa.

ARiMR webinar 2

 

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu podaje do wiadomości publicznej obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 września 2021 r.