ARIMR2410

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904).

urząd

Informujemy, że w dniu 4 czerwca (piątek) 2021 r. Urząd Miejski w Nowogrodźcu będzie nieczynny. Za niedogodności przepraszamy.

baner410

KRUS 1

Tendencja dużego postępu cywilizacyjnego, która miała miejsce na przełomie XX i XXI w., spowodowała ogromną ekspansję światowych producentów nasion, środków ochrony roślin, nawozów i maszyn rolniczych na nasz polski rynek. Okres ten zapoczątkował nieograniczony dostęp do wiedzy i nauki oraz środków produkcji. Dzięki temu możliwe stało się uzyskanie wysokich plonów o wysokiej jakości. Istotną rolę odgrywają tu m.in. środki ochrony roślin (pestycydy), których zadaniem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się chwastów, sprawców chorób i szkodników. Środki te - podobnie jak leki, składają się z substancji czynnej. Mogą jej towarzyszyć inne substancje dla poprawy działania. Wyróżniamy zatem m.in. herbicydy do zwalczania chwastów, fungicydy do zwalczania grzybów czy insektycydy do zwalczania owadów.