Park w Wykrotach.410

W dniu 11 września br. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę dotyczącą wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „Rewitalizacja zabytkowego Parku w Wykrotach” ze Stowarzyszeniem Integracja i Przyszłość Sołectw Wykroty i Zagajnik.

info dla Mieszkańców z herbem Harmonogram wystawki

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, że w okresie jesiennym na terenie każdej miejscowości Gminy Nowogrodziec Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu przeprowadzi zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie tzw. „wystawki”.

Jest to możliwość pozbycia się ze swojego gospodarstwa domowego niepotrzebnych odpadów wielkogabarytowych. Do tego celu zostaną podstawione kontenery w terminach oraz miejscach, określonych w załączonym harmonogramie.

>>>HARMONOGRAM ORAZ MIEJSCA ZBIÓREK ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, MEBLI, ZUŻYTYCH OPON ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWOGRODZIEC<<<

harmonogram wystawki 2019

Na podstawie § 18 załącznika nr 1 do uchwały nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2020 podaję do publicznej wiadomości, iż urna do przeprowadzenia głosowania nad projektem/ami, które zostały pozytywnie zweryfikowane będzie zlokalizowana w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu- Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 11 parter). Na projekty można głosować w terminie od 20. 09.2019 r. do 10. 10.2019 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu tj. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30).

Każdy głosujący może poprzeć maksymalnie jeden projekt z jednej listy lokalnej dotyczącej sołectwa, w którym mieszka oraz jeden projekt z listy ogólnogminnej.

>>>Więcej informacji<<<

Szkoła zd

2 września o godz. 9.00 znów zabrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający nowy rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym.
Z okazji inauguracji roku szkolnego na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu zgromadzili się uczniowie z rodzicami, grono pedagogiczne i zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu państwowego oraz szkolnego. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Urszula Troszczak - Krzywdzińska, która serdecznie wszystkich powitała. Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klas najmłodszych, bo to właśnie dla pierwszoklasistów był szczególny dzień.
Następnie Pani Dyrektor nawiązała do wydarzeń sprzed 80. lat i tragedii września 1939 roku. Krótki rys historyczny i recytacja fragmentów poezji wojennej w wykonaniu uczennic stanowiły wstęp do podniosłego momentu, jakim było odsłonięcie tablicy upa-miętniającej pokolenie Dzieci Wojny, o których Edmund Andrzej Fetting śpiewał:

„Oni wszyscy, niezliczeni,
barwne kwiaty polskiej ziemi,
niedojrzałych kłosów krocie,
zastrzelone ptaki w locie.
Walczą, giną wśród zamieci
bohaterskie polskie dzieci.”

Pan wicedyrektor Józef Rosa i siostra Magdalena Sporys odczytali fragmenty młodzieńczych wspomnień wojennych Danuty Szaflarskiej i Wandy Wiłkomirskiej, a Pani Dyrektor z zaproszonymi gośćmi i delegacją Samorządu Uczniowskiego w asyście pocztów sztandarowych przeszli na dziedziniec szkolny, gdzie odsłonięta została tablica pamiątkowa i złożone zostały kwiaty. Ten doniosły akt zakończył oficjalną część apelu.
W części artystycznej uczennice klasy V B i zespół muzyczny Akord przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny, którym pożegnano wakacje i powitano szkolne mury. Uczniowie usłyszeli też wiele miłych i mądrych życzeń.

Źródło: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

Szkoła