Urząd Miejski w Nowogrodźcu przekazuje komunikat przygotowany na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA NOWOGRODŹCA
 
 

 Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Zebrzydowa,

                w związku z licznymi próbami oszustw przez osoby, które przedstawiają się za Pracowników operatorów sieci gazowych, uprzejmie informuję, że POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ZAKŁAD W ZGORZELCU NIE PLANUJE  na terenie wsi Zebrzydowa budowy sieci gazowej i przyłączy do Mieszkańców.
 
                Ponieważ na ryzyko kradzieży szczególnie  narażone są osoby starsze i samotne, prosi się o zgłaszanie wszelkich incydentów do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu pod numerem telefonu 75 738 06 60.
 
                Gmina i Miasto Nowogrodziec realizuje obecnie program dotacji do ekologicznych źródeł ciepła i czyni starania zmierzające do realizacji inwestycji przesyłowych. Wzorem projektu inwestycyjnego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej informacje będą najpierw przekazane Mieszkańcom na zebraniach wiejskich.
 
                                                                                                                                                                                                                Z poważaniem
 
                                                                                                                                                                                                                                       Robert Relich
                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca

swietlica gosciszow

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Świetlica jak marzenie w Gościszowie<<

W Gościszowie będzie budowana zupełnie nowa świetlica wiejska. 

Gmina Nowogrodziec oczekuje aktualnie na pozwolenie na budowę świetlicy.

Realizacja zadania inwestycyjnego rozpocznie sie w przyszłym roku.

Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie 2

CHODNIK CHROBREGO ZDJĘCIE 410

Wspólna inwestycja gminy Nowogrodziec i województwa dolnośląskiego, opiewająca na kwotę 1 mln 100 tys. zł., znacząco poprawiła bezpieczeństwo kierowców, ale przede wszystkim pieszych.

OGŁOSZENIE bn

                                                                                                         

          W związku z włamaniami mającymi miejsce w ostatnim czasie w miejscowości Gierałtów Burmistrz Nowogrodźca zwołał w trybie pilnym posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w celu oceny występujących zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

         Podczas posiedzenia omówiono propozycje planowanych działań mających na celu wyeliminowanie przyczyn zdarzeń niepokojących mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec. W wyniku rozmowy Burmistrza Roberta Relicha  z Komendantem Policji w Nowogrodźcu Jackiem Jaworskim ustalono również harmonogram pracy Straży Miejskiej.

                                                                             

                                                                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                                      Robert Relich