ARIMR

Szanowni Państwo, publikujemy informację na temat naboru wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19.

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

Wykroty Polna zdjęcie umowa 410

14 września 2020 r. Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca podpisał umowę dotyczącą przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wykroty przy ulicy Polnej.

Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Informujemy, że w dniu 29 września 2020 r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Warsztaty terapeutyczne410

Urząd Miejski przekazuje  informację Fundacji Blisko Domu o możliwości wzięcia udziału w warsztatach terapeutycznych o odpoczynku.

straż410

 

W dniu 16 września 2020 r. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowy na mocy, których Gmina Nowogrodziec przekaże dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania bojowego oraz obuwia bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.