W dniach 18-19 listopada 2017 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich skierował Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowogrodziec do udziału w szkoleniu naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych, przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

W szkoleniu brali udział druhowie z OSP Czerna, OSP Nowogrodziec Osiedle, OSP Gościszów, OSP Gierałtów oraz OSP Zebrzydowa. Łącznie siedmiu strażaków uzyskało wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu programu objętego szkoleniem. W dniu 25 listopada 2017 roku miał miejsce egzamin, który wszyscy nasi druhowie zdali pozytywnie. 

Ponadto w terminie od 16 grudnia 2017 roku do 21 stycznia 2018 roku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu przeprowadziła szkolenie dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych. W szkoleniu wzięli udział również Strażacy z OSP Nowogrodziec oraz OSP Zebrzydowa.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie gratuluje Strażakom zaangażowania podczas szkoleń oraz pozytywnych wyników egzaminów, życząc jednocześnie, aby nabyta wiedza sprawnego i bezpiecznego wykonywania działań ratowniczych stanowiła dalszą motywację do pracy i rozwijania umiejętności.

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1817, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/299/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

OGŁASZA

>>Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2018 roku - BIP<<

 

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie zaprasza kibiców i miłośników piłki nożnej na XXI edycję Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca.

W zawodach wezmą udział drużyny piłkarskie z terenu gminy Nowogrodziec.

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na koncert wokalno-instrumentalny "Po kolędzie".