Pomnik Kierżno 1 małe Pomnik Kierżno 2 małe

Kierżno. Pomnik żołnierzy, którzy zginęli podczas I wojny światowej i pochodzili z tej wsi. Co ciekawe na pomniku jest polskie nazwisko, co dowodzi, że pomimo iż ten region pozostawał pod wielowiekowymi czeskimi i niemieckimi wpływami, to zamieszkiwany był także przez mniejszość polską.

Źródło: FB Paweł Skiersinis