Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/394/18
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 18 października 2018 r.

 

HERB

W środku białej tarczy herbowej wysmukła wieża z blankami i bramą, kryta spiczastym dachem zwieńczonym krzyżem. Po prawej stronie zawieszona na haku tarcza z głową barana, zaś po lewej hełm przykryty tkaniną, na której wsparta jest głowa barana.

herb