Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIX/394/18
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 18 października 2018 r.

 

 

Łańcuch Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

OPIS: Na ozdobnym łańcuchu okrągły ozdobny medal z herbem Nowogrodźca i napisem w otoku:

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

 

lancuch przewodniczacego