Kulinarnie

 

 

Po roku przerwy spowodowanej pandemią, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje VI edycję konkursu kulinarnego Bitwa Regionów! Konkurs ma za zadanie wyłonienie najlepszej potrawy regionalnej i odbywa się w dwóch etapach – wojewódzkim i ogólnopolskim.

Zebrzydowa

Na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowogrodziec realizacji zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 w zakresie chodnika w miejscowości Zebrzydowa na odcinku od km 42+680 do km 43+200” opracowana zostanie dokumentacja dla ww. zadania.

rachmistrz

Burmistrz Nowogrodźca - Gminny Komisarz Spisowy w Nowogrodźcu

Zaprasza do otwartego i konkurencyjnego naboru uzupełniającego kandydatów na rachmistrzów spisowych

 wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

rolnik410

17 czerwca upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2021!