Zebrzydowa

Na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowogrodziec realizacji zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 w zakresie chodnika w miejscowości Zebrzydowa na odcinku od km 42+680 do km 43+200” opracowana zostanie dokumentacja dla ww. zadania.

rachmistrz

Burmistrz Nowogrodźca - Gminny Komisarz Spisowy w Nowogrodźcu

Zaprasza do otwartego i konkurencyjnego naboru uzupełniającego kandydatów na rachmistrzów spisowych

 wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

rolnik410

17 czerwca upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2021!

MUza 450

Zapraszamy w niezwykłą podróż, do znanych, ale też niekiedy zapomnianych miejsc w naszym mieście. O historii najciekawszych obiektów, które udało się odrestaurować, przywracając im dawną świetność, opowiada regionalista Pan Zdzisław Abramowicz - serdecznie zapraszamy!

Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca: „ To efekt wielu prac, które wykonaliśmy wspólnie dla Mieszkańców, aby utożsamiali się z miejscem zamieszkania, w którym żyją na co dzień”.

>> Nowogrodziec - dbałość o historyczne dziedzictwo <<