Funduszporeczenkredytowych

 Nazwa i adres spółki:
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra
Obszar działania spółki: Województwo Dolnośląskie
Czas trwania działalności spółki: nieograniczony
Władze spółki:
• Zgromadzenie Wspólników – 12 udziałowców;
• Rada Nadzorcza – skład czteroosobowy;
• Zarząd Spółki – od chwili utworzenia spółką kieruje Zarząd

    Gmina i Miasto Nowogrodziec przystąpiła do utworzenia spółki na podstawie Uchwały Nr XXVII/255/01 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 24 lipca 2001r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy i Miasta Nowogrodziec i innych podmiotów oraz określania zasad wniesienia udziałów. Spółka powstała na mocy aktu notarialnego Umowy Spółki w dniu 14 sierpnia 2001r. i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym w dniu 05 listopada 2001r. Miasto i Gmina Nowogrodziec posiada 5 udziałów o wartości 25 000,00 zł.

 strona internetowa: https://fpkjg.pl/index.php