kopia szkoa czerna
Szkoła Podstawowa
im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej
Czerna nr 52
59-730 Nowogrodziec

tel. 75 736 3314

                                                                                                               http://www.szkola-czerna.pl/